Zinktabletter och Zinktillskott - En guide om zink

zinktabletterZink är ett essentiellt spårämne som behövs för den normala mänskliga funktionen. Den fungerar som en enzym-kofaktor vilket menas med att det hjälper till att stimulera runt 100 olika enzymer.  Det skyddar även cellmembranen från lys orsakad av komplementaktivering och giftutsläpp. Zink kan inte lagras i kroppen; Därför behövs det istället intas genom näringen. Zink finns i bland annat kött och skaldjur. Annan mat med zink i är vissa nötter och frön. Utöver detta fungerar det även att få i sig Zink genom exempelvis Zinktabletter. Det finns även flera andra olika zinktillskott men det är tablettformen som har blivit det vanligaste. På nätet går det lätt att beställa zinktabletter direkt hem i brevlådan. Du kan köpa zinktabletter på bland annat apotek men även de flesta hälso- och kosttillskottbutikerna har olika former av zink. I denna artikel nedan ska vi gå igenom allt som har med zink att göra. Kan zinkbrist leda till håravfall? Hur ser det ut med zink och acne? Går det att använda zink mot finnar? Vad har zinkbrist för symtom? Vilka är de bästa zinktabletterna? Hur mycket zink per dag bör man få i sig? Dessa är några av de frågor vi kommer att behandla här nedan.

 

Vad är Zink bra för?

Traditionella/Etnobotaniska användningsområden av zink i människors hälsa och funktion har främst fokuserat på att ses som ett kosttillskott för att främja hälsa och förebyggande av sjukdomar. Bortsett från zinktillskott har zink studerats för terapeutisk användning i en vanlig förkylning, atopiskt eksem, psoriasis, akne, degenerativa retinala skador, inflammatorisk tarmsjukdom och diverse andra sjukdomar. Zink har även ett par andra, mer allmänna, användningsområden. Zink har bland annat använts som en behandling för en vanlig förkylning och för förbättrad sårläkning, men bevis som stöder dessa indikationer är begränsade. Zink har också påstådda tillämpningar inom lunginflammation, diarré, manlig fertilitet och Alzheimers sjukdom.

 

Vilka fördelar kan man få av att använda zinktillskott?

1. Reglering av immunförsvaret

Den mänskliga kroppen behöver zink för att aktivera T-lymfocyter (T-celler). T-celler hjälper kroppen på två sätt. Dels för att styra och reglera immunförsvaret och dels för att de attackerar infekterade celler och cancerceller. Zinkbrist kan allvarligt försämra immunsystemets funktion. Vissa studier pekar på att zinkfattiga personer upplever ökad känslighet för en mängd olika patogener.

 

2. Behandling av diarré

Enligt världshälsoorgansationen, World Health Organization, dödas hela 1,6 miljoner barn under 5år varje år på grund av diarré. Zinktabletter och andra zinktillskott hjälper till att stoppa upp dessa typer av magbesvär. Dessutom har det bekräftats att en 10-dagars kur av zinktabletter är effektiv vid behandling av diarré och även hjälper till att förhindra framtida anfall av det.

 

3. Påverkar inlärning och minne positivt

Vissa faktorer har pekat på att intag av zink har en avgörande roll i regleringen av hur nervceller kommunicerar med varandra. Detta påverkar hur minnen bildas och hur vi lär oss.

 

4. Hjälper till vid behandling av vanliga förkylningar

Sugtabletter med Zink (och säkerligen andra zinkkällor med) har kunnat sänka förkylningsperioder med upp till 40 %. Dessutom har det visat sig att zinkpastiller eller zinksirap är fördelaktiga för att minska och mildra varaktigheten och förkylningsgrad hos friska människor. Detta om det intas 24 timmar efter att symptomen blir synliga.

 

5. Hjälper till vid sårläkning

Zink spelar en roll vid upprätthållandet av hudens integritet och struktur. Patienter som drabbas av exempelvis kroniska sår har ofta bristfällig zinkmetabolism och lägre serumzinknivåer. De med låga nivåer bör behandlas med ökat zinkintag. En svensk studie som analyserat zink i sårläkning drog slutsatsen att aktuell zink kan stimulera bensårläkning genom att öka återepitelisering, vilket minskar inflammation och bakterietillväxt. När zink appliceras på sår så korrigerar det inte bara det lokala zinkunderskottet utan fungerar även farmakologiskt. Forskning har inte genomgående visat att användning av zinksulfat i patienter med kroniska sår är effektiva för att förbättra läkningshastigheten.

 

6. Enklare tillväxt

Zinkbrist upptäcktes först i unga pojkar som led av mild anemi, kortväxthet och fördröjd sexuell mognad. Deras dieter var hög i oraffinerad spannmål och osyrade bröd. Både har högt i fytat som konkurrerar med zink för absorption. När zinkbristen korrigerades började pojkarna växa så mycket som 12,7 cm per år. Vissa sorters färdigmat till spädbarn och andra små barn är nu berikade med zink.

 

7. Minskad risk för åldersrelaterad kronisk sjukdom

En studie från forskare vid Oregon State University har funnit att en förbättrad ”zinkstatus”, genom kost och kosttillskott, kan minska risken för inflammatoriska sjukdomar. Med hjälp av olika tester kunde forskarna dra slutsatserna att en minskning av zink i kroppen hos äldre människor kunde leda till ett nedsatt immunförsvar och till systemiska inflammationer. Båda två är bidragande faktorer till kroniska sjukdomar. Hos vuxna människor och äldre människor är zinkintaget från livsmedel ofta otillräckligt. Detta leder således till en ökad risk för zinkbrist. Det är med andra ord viktigt att kolla upp om man har brist på zink hos exempelvis en vårdcentral lite då och då. Vi kommer nedan att gå igenom en del symptom nedan.

 

8. Förebygger åldersrelaterad makuladegeneration

Zink förebygger cellskador i näthinnan som hjälper till att fördröja utvecklingen av AMD (Age-Related Macular Degeneration) och synbortfall.

 

9. Fertilitet

Flera studier har kopplat dålig zinknivå med en låg kvalitet på spermier. Till exempel fann en studie i Nederländerna att försökspersonerna hade en större mängd spermier efter intag av zinksulfat och folsyratillskott. I en annan studie fann forskarna att dåligt zinkintag kan vara en riskfaktor för låg kvalitet hos spermier och även orsaka manlig infertilitet.

 

Zink dosering

Det rekommenderade dagliga intaget (RDI) för zink är 8 milligram per dag för vuxna kvinnor och 11 milligram per dag för vuxna män. Adekvat zinkintag är särskilt viktigt för barn eftersom även mild zinkbrist kan hämma tillväxten, öka risken för infektioner och öka risken för diarré och luftvägssjukdomar. Det rekommenderade intaget för barn 1-8 år gamla sträcker sig från 3-5 milligram, vilket ökar när barnet blir äldre. Pojkar i åldrar 9-13 år behöver 8 milligram zink per dag. Efter 14 års ålder ökar behovet till 11 milligram per dag vilket är rekommenderat intag för samtliga män över 14 år.

 För kvinnor äldre än 8 år stannar kravet stabilt på 8 milligram per dag, med undantag för åldrarna 14-18, där rekommendationen ökar till 9 milligram per dag. Gravida och ammande kvinnor har ett ökat behov av zink vid 11-13 milligram per dag, beroende på ålder. Tillsammans med tillväxthämning, kan zinkbrist orsaka fördröjd sårläkning, minskad smakuppfattning, hudskador, nattblindhet och håravfall. Zinkbrist har också kopplats med neuronala plasticitetdefekter och inverkan av beteende hos barn med ADHD.

Zinktillskott finns tillgängligt, men det är alltid bäst att försöka få i sig det genom maten. Detta gäller för samtliga vitaminer och mineraler. För att vara extra säker på att inte ha zinkbrist kan det däremot vara en idé och ett bra val att använda sig av ett zinktillskott. Första prioriteten ska vara att få i sig det dagliga zinkbehovet från livsmedel och att använda zink kosttillskott vid behov.

 

håravfallZinkbrist

Den vanligaste anledningen till att man har brist på zink är för att man inte får i sig tillräckligt genom sin kost. Det kan dock även bero på malabsorption och kroniska sjukdomar som diabetes, cancer och leversjukdomar. Tecken på zinkbrist är:

 • Aptitlöshet
 • Anemi
 • Långsam sårläkning
 • Onormal smak
 • Onormalt långsam tillväxt
 • Förändrad kognition
 • Diarré
 • Håravfall

Zinkbrist symptom

Experter tror att omkring 40 procent av äldre amerikaner och upp till två miljarder människor runt om i världen har dieter som har brist på zink.

Det är dock viktigt att inte överdosera ditt zinkintag (främst genom att ta för mycket zinktillskott). Detta på grund av de bieffekter som det kan medföra. Dessa är bland annat:

 • Illamående
 • Kräkningar
 • Aptitlöshet
 • Magplågor
 • Huvudvärk
 • Diarré

 

Köpa zinktabletter och andra zinktillskott

Det finns en uppsjö av olika zinktabletter. Vissa tabletter innehåller flera olika vitaminer och mineraler. Vi har dock valt att lista 3 riktigt bra zinktabletter längst upp på den här sidan. Dessa val gjordes på grund av dess pris i relation till kvaliteten på tillskottet. Samtliga produkter har tillverkare av toppklass med produkter som alltid går att lita på. Vidare anser vi att produkterna är mycket prisvärda och fungerar utmärkt att använda exempelvis på morgonen tillsammans med sin frukost, alternativt till någon annan måltid. 

'