Kromtabletter

Krom är en viktigt mineral som fått mycket uppmärksamhet som kosttillskott eftersom kostkällor för krom är knappa. Det finns dock fortfarande en debatt om optimalt intag och exakt hur krom fungerar i kroppen. Under de senaste åren har det visats att krom ökar insulinsaktionerna, vilket överensstämmer med studier som visar att långsiktig användning effektivt styr blodsockernivåerna (glukos) hos personer med kolhydratintolerans. Bättre kontroll av blodsockernivån har flera positiva effekter.

Kromtabletter - En genomgående guide om krom och kromtillskott

kromtabletterKromtillskott är ett allmänt känt kosttillskott. Beräknade försäljningar till konsumenterna var 85 miljoner dollar redan under år 2002. Detta motsvarade då 5,6 % av den totala mineraltillskottmarknaden. Kromtillskott säljs som ett eget, separat tillskott samt i kombination med andra tillskott, exempelvis i generella mineraltabletter. De saluförs för bland annat viktminskning och prestandaförbättringar. Kromtabletter innehåller normalt sätt mellan 50 och 200 mikrogram krom.

Säkerhet och effekt av kromtillskott behöver fortfarande mer utredning eftersom att mycket tyder på att det finns mer att lära från detta mineral. Rådgör med en läkare eller annan sjukvårdspersonal innan du tar något kosttillskott som innehåller krom. Kromtillskott finns som kromklorid, kromnikotinat, kromjäst, och kromcitrat. Kromklorid i synnerhet verkar ha dålig biotillgänglighet. Med tanke på de begränsade uppgifter om kromabsorption hos människa, är det inte klart vilka former som är bäst att ta.

Vad är krom och vad används kromtabletter och annat kromtillskott för?

Krom är en metall. Det kallas ett "essentiellt spårämne", eftersom mycket små mängder av krom är nödvändiga för människors hälsa. Krom används för att förbättra blodsockerkontrollen hos personer med ”fördiabetes”, typ 1 och typ 2-diabetes och högt blodsocker på grund av intag av steroider. kromtabletter används också för depression, polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS), för att sänka det "onda" kolesterolet och höjer det "goda" kolesterolet hos personer som tar hjärtläkemedel som kallas betablockerare. Vissa människor provar att ta kromtabletter för att uppnå ett förbättrat träningsresultat inklusive viktminskning, ökad muskelmassa och minskat kroppsfett. Krom används också för att förbättra prestationsförmågan och öka energi. Metallen upptäcktes i Frankrike i slutet av 1790-talet men det dröjde till 1960 innan det erkändes som ett viktigt spårämne.
Krom kosttillskott används för att förebygga eller behandla krombrist. Kroppen behöver krom för normal tillväxt och hälsa. För patienter som inte kan få i sig tillräckligt med krom i sin vanliga kost eller som har ett behov av mer krom, kan kromtillskott vara nödvändigt. Det tas generellt sett genom munnen, men vissa patienter kan behöva ta emot ämnet genom injektion. Krom hjälper kroppen att använda socker ordentligt. Det behövs också för nedbrytningen av proteiner och fetter. Brist på krom kan leda till nervproblem och kan minska kroppens förmåga att använda socker ordentligt. Det finns dock inte tillräckligt med bevis för att visa på att kromtillskott förbättrar hur din kropp använder socker (glukos tolerans). Injicerbara kromtillskott ges av eller under överinseende av sjukvårdspersonal. Andra former är tillgängliga utan recept.

Är det säkert att äta kromtabletter?

Krom är FÖRMODLIGEN säkert för de flesta vuxna när det tas genom munnen i doser upp till 1000 mikrogram dagligen i upp till 6 månader. Krom är även EVENTUELLT säkert för de flesta vuxna när de används under ännu längre tidsperioder. Vissa människor upplever biverkningar såsom hudirritation, huvudvärk, yrsel, illamående, humörsvängningar och nedsatt tänkande, omdöme och samordning. Höga doser har varit kopplade till allvarliga biverkningar inklusive blodsjukdomar, lever eller njurskador och andra problem. Det är inte säkert känt dock om krom är den verkliga orsaken till dessa biverkningar.

Hos barn är det troligtvis SÄKERT att ta krom när det tas genom munnen i mängder som inte överskrider normala nivåer. Att ta krom genom munnen är möjligen även säkert när de används i mängder som överstiger normala nivåer med dock är detta inget som rekommenderas på grund av de ovan nämnda bieffekter.

Krom - särskilda försiktighetsåtgärder, bieffekter och varningar:

Graviditet och amning: Krom är sannolikt säkert att använda under graviditet och amning när det tas genom munnen i mängder som är lika med eller mindre än normala intagsnivåer. Krom är möjligen även säkert att använda under graviditeten i mängder högre än AI nivåer med. Dock bör gravida kvinnor inte ta kromtillskott under graviditet eller amning om de inte uppmanas att göra det av sin läkare.

Njursjukdom: Det finns åtminstone tre rapporter om njurskador hos patienter som tog krompikolinat. Ta inte kromtabletter eller andra tillskott med krom om du redan har en njursjukdom.

Leversjukdom: Det finns åtminstone tre rapporter om leverskada hos patienter som tog krompikolinat. Ta inte kromtillskott om du redan har en leversjukdom.

Diabetes: Krom kan sänka blodsockernivåerna för mycket om de tas tillsammans med diabetesmediciner. Om du har diabetes bör du använda kromprodukter med försiktighet och kontrollera blodsockret noga. Dosjustering till diabetesmediciner kan vara nödvändiga.

Kromat/läder-allergi: Kromtillskott kan orsaka allergiska reaktioner hos personer med kromat- eller läderkontaktallergi. Symtomen omfattar rodnad, svullnad, och fjällande hud.

Beteendemässiga eller psykiatriska tillstånd som depression, ångest eller schizofreni: Krom kan påverka hjärnans kemi och kan göra beteendemässiga eller psykiatriska tillstånd värre. Om du har något av dessa villkor bör du vara försiktig när du använder kromtillskott. Var uppmärksam på eventuella förändringar i hur du känner.

Krom dosering och intag

Följande doser har studerats i vetenskaplig forskning:

Oralt intag

Det säkra och tolerabla övre intaget av krom är ännu inte känt. Emellertid har dagliga tillräckligt intag (AI) nivåer för krom fastställts: Spädbarn 0 till 6 månader, 0,2 mikrogram; 7 till 12 månader, 5,5 mikrogram; barn ett till 3 år, 11 mikrogram; 4 till 8 år, 15 mikrogram; pojkar 9 till 13 år, 25 mikrogram; män 14 till 50 år, 35 mikrogram; män 51 år och äldre, 30 mikrogram; flickor 9 till 13 år, 21 mikrogram; 14 till 18 år, 24 mikrogram; kvinnor 19 till 50 år, 25 mikrogram; kvinnor 51 år och äldre, 20 mikrogram; gravida kvinnor 14 till 18 år, 29 mikrogram; 19 till 50 år, 30 mikrogram; ammande kvinnor 14 till 18 år, 44 mikrogram; 19 till 50 år, 45 mikrogram.

För typ 2-diabetes

- 200-1000 mikrogram dagligen i uppdelade doser.
En specifik kombinationsprodukt som ger krom 600 mcg plus biotin 2 mg dagligen (Diachrome, Nutrition 21) har också använts.